add
विशेष स्थानीय खबर

बाढी पहिरोले प्रदेश १ मा १७ जनाको मृत्यु, देशभर ४८ जना

a'waf/ /flt b]vL k/]sf] clj/n jiff{sf sf/0f xg'dGt] vf]nfdf cfPsf] af9Ln] 8'afgdf k/]sf] dWok'/lylddf c/lgsf] /fhdfu{l:yt /fw]/fw] / ef6ef]6]gL ;'k/ dfs]{6 If]qsf a:tL . t:jL/ M gljg kf}8]n, /f;;

झापा, २९ असार । अबिरल वर्षापछि आएको बाढी पहिरो र डुवानका कारण हालसम्म प्रदेश नं. १ मा १७ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने देशभर मृत्यु हुनेको संख्या ४८ पुगेको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक रमेश थापाले दिएको जानकारी अनुसार बाढी पहिरोमा परी २१ महिला र २७ पुरुषको ज्यान गएको छ । आज बिहानसम्मको विवरण अनुसार २५ जना घाइते भएकाले उनीहरुको सम्बन्धित स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भने ३५ जना बेपत्ता भएका छन् । अहिलेसम्म एक हजार १०४ जनाको उद्धार गरिएको छ ।

प्रहरीले दिएको जानकारी अनुसार प्रदेश नं– १ मा १७, प्रदेश नं– २ मा सात, प्रदेश नं– ३ मा १२, प्रदेश नं– ५ र ६ मा दुई­दुई र उपत्यकाको दुई जिल्लामा आठ गरी ४८ जनाको ज्यान गएको हो ।

Facebook Comments